ข้อมูล eBook

ชื่อ: กระต่ายกตัญญู

สำนักพิมพ์: แปลน สารา

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

นิทานคำกลอน ที่นำคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ มาแต่งเป็นนิทานสอนเรื่องความกตัญญู ซึ่งความกตัญญู เด็กๆ สามารถแสดงออกได้หลายวิธี

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-04-19 01:13
2018-04-09 01:11