ข้อมูล eBook

ชื่อ: ขันเงินรักเมืองไทย

สำนักพิมพ์: แปลน สารา

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

นิทานที่สอนถึงความเป็นไทย ผ่านนิทาน ที่มีขันเงิน เป็นตัวดำเนินเรื่อง ที่เมื่อขันเงินลอยไปพบเจอภาพของ สังคมไทยต่าง ๆ