ข้อมูล eBook

ชื่อ: ค้างคาวค้างคืน

สำนักพิมพ์: แปลน สารา

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

นิทานคำกลอน ที่นำคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ มาแต่งเป็นนิทานสอนเรื่องการรู้จักหน้าที่ของตนเอง