ข้อมูล eBook

ชื่อ: คุณแม่ขาอุ้มหน่อย

สำนักพิมพ์: แปลน สารา

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

นิทานที่สอนให้เด็กๆ รู้จักการช่วยเหลือตนเอง โดยผ่านตัวละครน้องข้าว ที่มักจะให้คุณแม่อุ้มเสมอ คุณแม่จะมีวิธีอ่อนโยนอย่างไร ที่จะสอนน้องข้าวให้ ช่วยเหลือตนเองได้