ข้อมูล eBook

ชื่อ: คุณหมอใจดีทีสุดเลย

สำนักพิมพ์: แปลน สารา

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

นิทานส่งเสริมลักษณะนิสัย สำหรับปัญหาที่พ่อแม่พบ เสมอคือ เด็กๆ มักจะกลัวการไปหาหมอ