ข้อมูล eBook

ชื่อ: จ๊อก จ๊อก หิวข้าว

สำนักพิมพ์: แปลน สารา

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

นิทานสร้างเสริมลักษณะนิสัย เมื่อเด็กๆ ไม่ยอมกินข้าว ปัญหาที่ทุกบ้านมักพบเจอ เราจะช่วยอธิบายเด็กๆ โดยผ่านนิทานที่แสนน่ารัก

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-11-26 01:11