ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตัวคำสาปในสวนหลังบ้าน

สำนักพิมพ์: แปลน สารา

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

นิทานสร้างเสริมลักษณะนิสัย สอนให้เด็กรู้จักรักษาความสะอาด มือด้วยตนเอง และถูกวิธี