ข้อมูล eBook

ชื่อ: เธอชอบแปรงฟันหรือเปล่าจ้ะ

สำนักพิมพ์: แปลน สารา

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

นิทานสร้างเสริมลักษณะนิสัย สอนให้เด็กรู้จักรักษาความสะอาด ฟันอย่างถูกวิธี และรักการแปรงฟัน