ข้อมูล eBook

ชื่อ: อริยสัจ

ผู้แต่ง: พลตรี สัญชัย บุณฑริกสวัสดิ์  

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

โลกใบนี้มีวิวัฒนาการอย่างไร? โลกใบนี้จะดำรงอยู่ตลอดไปหรือไม่ หรือจะเสื่อมสลายลงเมื่อใด? มวลมนุษย์มาจากไหน เกิดมาเพื่ออะไร? เมื่อตายแล้ว จิตวิญญาณจะดับสูญหรือไม่? อะไรคือพันธกิจที่แท้จริงของมวลมนุษย์?