ข้อมูล eBook

ชื่อ: ป๋องแป๋งไม่อยากกิน

ผู้แต่ง: สองขา

สำนักพิมพ์: พาส เอดูเคชั่น

หมวดหลัก: การ์ตูน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นิทานภาพคำกลอนสำหรับเด็กวัย 0-3 ปี สอนให้เด็กรู้จักรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ได้แก่ ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ พร้อมวิธีการฝึกลูกให้เต็มใจกินผักท้ายเล่ม ผ่านเรื่องราวสนุกสนานของป๋องแป๋ง ช่วยฝึกสุขลักษณะที่ดีในการรับประทานอาหาร เหมาะสำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ของเด็กเล็ก

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-03-30 01:10
2018-02-08 01:13
2018-01-10 01:10