ข้อมูล eBook

ชื่อ: สวนสัตว์ของป๋องแป๋ง

ผู้แต่ง: สองขา

สำนักพิมพ์: พาส เอดูเคชั่น

หมวดหลัก: การ์ตูน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

นิทานภาพคำกลอนสำหรับเด็กวัย 4-6 ปี สอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบ ปลูกฝังความอ่อนโยน เข้าใจและเห็นใจต่อสัตว์ลี้ยง การรู้จักสังเกตลักษณะของสัตว์ ผ่านเรื่องราวแสนสนุกของป๋องแป๋ง พร้อมวิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงท้ายเล่ม เหมาะสำหรับเด็กวัยเรียนรู้