ข้อมูล eBook

ชื่อ: สอบเข้า ป.1 ชุดแบบฝึกภาษาไทย เรื่องพยัญชนะ

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาภาษาไทย เรื่องของพยัญชนะ สำหรับใช้ในการสอบเข้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีเฉลยชัดเจน เพื่อให้น้องๆ ใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหา พร้อมทั้งช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสอบให้มีมากยิ่งขึ้น