ข้อมูล eBook

ชื่อ: สอบเข้า ป.1 ชุดแบบฝึกภาษาไทย เรื่องวรรณยุกต์และชนิดของคำ

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาภาษาไทย สำหรับใช้ในการสอบเข้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท พร้อมเฉลยชัดเจน เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี