ข้อมูล eBook

ชื่อ: เตรียมหนูเข้า ป.1 หนูเรียนรู้เรื่องเงิน

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

หนังสือความรู้รอบตัว เล่มนี้ ได้รวบรวมเรื่องเกี่ยว "ธนบัตร" ที่น่าสนใจ ขั้นพื้นฐานให้กับหนูๆ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน เเละผู้ปกครองสามารถนำไปเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ ทั้งในด้านทักษะ การคิด การจำ การสังเกต เเละการเปรียบเทียบ พร้อมภาพประกอบ เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ทดสอบไอคิว ง่ายต่อการค้นหา เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้