ข้อมูล eBook

ชื่อ: เตรียมหนูเข้า ป.1 สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

สำหรับชุด เตรียมหนูเข้า ป.1 ทั้ง 9 เล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นพื้นฐานให้กับหนูๆ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และผู้ปกครองสามารถนำไปเตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลานเพื่อสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ป.1 ได้ด้วย ทั้งในด้านทักษะ การคิด การจำ การสังเกต การเรียนรู้สิ่งต่างๆ อาทิ การเปรียบเทียบ การจำแนก และการจัดหมวดหมู่ เรียนรู้เรื่องเวลา เรียนรู้เรื่องเงิน พร้อมทั้งด้านมิติสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับวัย