ข้อมูล eBook

ชื่อ: เตรียมหนูเข้า ป.1 การสังเกต และมิติสัมพันธ์

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแบบฝึกหัดพื้นฐานให้กับหนูๆ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ในเรื่องของ "การสังเกตและมิติสัมพันธ์" ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้ปกครองสามารถนำไปใช้เตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลาน เพื่อสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ป.1 ซึ่งจะช่วยสร้างพื้นฐานที่ดีก่อนการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน และทำให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น