ข้อมูล eBook

ชื่อ: พริกแสนหวาน

ผู้แต่ง: สองขา

สำนักพิมพ์: พาส เอดูเคชั่น

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นิทานภาพสีสันสดใสพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ส่งเสริมจินตนาการและความคิด สร้างสรรค์ รู้จักเปิดใจกว้าง เรียนรู้ สิ่งใหม่ ๆ  เรื่องราวของ ปุยปุย หมาน้อยอยากลองกินพริกเม็ดใหญ่ที่ใคร ๆ ต่างเตือนว่าเผ็ดแสนเผ็ดแต่แล้วก็พบว่าไม่ได้เป็นอย่างที่คิดกัน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-24 01:16
2018-06-28 01:15
2018-04-09 01:11
2017-11-25 01:11