ข้อมูล eBook

ชื่อ: Grammar ภาษาอังกฤษ

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

THE COMPLETE ENGLISH GRAMMAR
 
ทบทวน ฟื้นฟูและเตรียมความพร้อม
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบ
 
TOEFL,TOEIC,IELTS,CU-TEP,TU-GET
เตรียมสอบเพื่อศึกษาต่อปริญญาตรี-โท-เอก ทุกสถาบัน
เตรียมสอบชิงทุนศึกษาต่อต่างประเทศ
 
เล่มเดียว เจาะลึก เนื้อหาครบถ้วน
อ่านเข้าใจง่าย
เหมาะสำหรับอ่านทบทวนด้วยตัวเอง
 
การันตีคุณภาพโดย
ดร.ณัฐวิภา วิริยา
เจ้าของงานคุณภาพระดับ BEST SELLER !
พิชิต TOEIC 900++ และ การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-05-31 01:13
2018-04-19 01:13
2018-03-26 01:10
2018-03-28 01:11
2018-03-10 01:10
2017-12-24 01:13
2017-12-06 01:12
2017-11-27 01:10